THESE | Social Capital Consultancy
Connect, contact, commute

Wat betekent social capital en wat kun je ermee?

De meeste mensen herkennen sociaal kapitaal als die verbindingen en vertrouwenscontacten die mensen maken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Deze contacten kunnen leiden tot wederzijdse en wederkerige acties die de ontwikkeling van een gemeenschap bevorderen.

Twee "dimensies" van sociaal kapitaal, "binding" en "overbrugging" zijn beschreven. Sommigen hebben geprobeerd een derde dimensie te identificeren: sociaal kapitaal "koppelen" dat verbindingen vormt tussen verschillende machtsniveaus of sociale status. Hoewel dergelijke banden belangrijk zijn, zijn ze in feite niet meer dan een reeks relaties die zich kunnen ontwikkelen als onderdeel van het "overbruggen" van sociaal kapitaal.

Doelstelling sociaal kapitaal: sociaal kapitaal gebruiken en genereren om een sociale onderneming in stand te houden door:

  1. het gebruiken en genereren van vertrouwensrelaties in en met andere organisaties en relevante individuen;
  2. samenwerken met sociale ondernemingen en andere organisaties op om op wederzijdse basis elkaar te indersteunen;
  3. Ontwikkelen van en bijdragen aan  een sterk intern ondersteuningsnetwerk;
  4. een gevoel van gedeelde betrokkenheid en verbondenheid met de omgeving genereren en gebruiken;
  5. Het gebruiken en genereren van gedeelde waarden en gedragsnormen, bij fusies of samenwerkingsverbanden.