THESE | Social Capital Consultancy
Connect, contact, commute

WELKOM BIJ THESE!


Social capital is "iets" dat bestaat tussen individuen en organisaties. Dit "iets" komt voort uit komt voort uit verbindingen (relaties) en wordt verder ontwikkeld door groeiend vertrouwen, wederzijds begrip en wederzijds handelen op basis van gedeelde normen en waarden. De meeste mensen herkennen sociaal kapitaal als die verbindingen en vertrouwenscontacten die mensen maken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Deze contacten kunnen leiden tot wederzijdse en wederkerige acties die de ontwikkeling van een gemeenschap bevorderen.

THESE adviseert sinds 2001 op organisatiecultuur en bedrijfsmatige vraagstukken. De combinatie van corporate antropologie en bedrijfskunde toont aan dat de aanpak van soft- en hard skills de beste combinatie zijn voor een maatwerk advies met bijzonder toegevoegde waarde. 

We doen niet aan verwachtingenmanagement. Zijn realistisch in onze aanpak en zeggen ook "nee" als de situatie eorm vraagt. Bekijk eens de cases en wellicht komen we elkaar tegen

We verheugen ons op uw contact of komst.